Деякі заходи по економії тепла на об'єктах

Для оцінки ефективності роботи будь-якої системи, в тому числі теплоенергетичної, використовується узагальнений фізичний показник - коефіцієнт корисної дії (ККД) – відношення величини отриманої корисної роботи (енергії) до затраченої. Остання, в свою чергу, це сума отриманої корисної роботи (енергії) і втрат, що виникають в системних процесах. Таким чином, збільшення ККД системи, а значить збільшення її економічності, можливе тільки шляхом зменшення величини невиробничих втрат, що виникають в процесі роботи системи. Саме це і є основним завданням заходів по енергозбереженню в системах опалення.

Основна проблема – це виявлення ділянок найбільших втрат і вибір оптимального вирішення для зменшення цих втрат.

Безконтрольне і нерегульоване споживання теплової енергії веде до катастрофічних наслідків, які ставлять під загрозу існування цілого ряду галузей промисловості. Кінцевим споживачем є населення, яке не маючи відповідних приладів обліку споживання теплової енергії та арматури , що регулює споживання останньої, не має змоги економити тепло і все більше відчуває на собі зростання комунальних платежів. Ці платежі зорієнтовані з розрахунку на 1м3 опалювального об’єму чи 1м2 опалюваної площі. В кожному регіоні тарифи на теплову енергію для населення різні і весь час зростають.

В даній ситуації одним з головних напрямків зменшення затрат на опалення і енергозбереження в комунальному секторі є завдання по модернізації теплоподавального та регулювального обладнання житлового фонду.

Виходячи з досвіду ряду європейських країн обладнання існуючих систем термостатичними клапанами і балансувальною арматурою , яка дозволяє здійснити її гідравлічну ув’язку, зменшило споживання теплової енергії об’єктами ЖКГ міст на 27%, при умові, що подавальні трубопроводи в нормальному стані (ізольовані, цілі тощо).

На сьогоднішній день втрати в старих системах теплопостачання вивчені та узагальнені.

Будь-яку систему можна умовно розбити на 3 ділянки:

Розглянемо кожну окремо:

Підсумовуючи вищесказане спеціалісти нашої фірми роблять висновок, що для економії тепла на конкретному об’єкті потрібно:

Аналіз роботи системи опалення та її модернізацію повинні проводити не самоуки, а кваліфіковані спеціалісти, які мають відповідне обладнання, інструмент, досвід роботи, можуть показати та розрахувати економічний ефект, а також надати гарантію на виконані роботи.