Додаток до сертифікату відповідності UA.TR.012.C.0215-13